Wystawy

 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 74.16 KB
 • krzysztof-lenk.jpg
  Filename: krzysztof-lenk.jpg
  Size: 120.66 KB
 • 001.jpg
  Filename: 001.jpg
  Size: 182.32 KB
 • 002.jpg
  Filename: 002.jpg
  Size: 286.22 KB
 • 003.jpg
  Filename: 003.jpg
  Size: 254.24 KB
 • 004.jpg
  Filename: 004.jpg
  Size: 221.26 KB
 • 005.jpg
  Filename: 005.jpg
  Size: 252.79 KB
 • 006.jpg
  Filename: 006.jpg
  Size: 135.42 KB
 • 007.jpg
  Filename: 007.jpg
  Size: 297.41 KB
 • 008.jpg
  Filename: 008.jpg
  Size: 355.09 KB
 • 009.jpg
  Filename: 009.jpg
  Size: 122.51 KB

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. „Krzysztof Lenk retrospektywa 1936–2018”, której wernisaż odbędzie się 17 października 2019 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Galerii Kobro w budynku głównym Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Łódź, ul Wojska Polskiego 121). Ekspozycja będzie czynna do 5 listopada 2019 roku.

Krzysztof Lenk 1936–2018, był projektantem grafikiem i pedagogiem.
Urodzony w Warszawie, w 1936 roku, studiował projektowanie graficzne w ASP w Warszawie i w katowickim oddziale ASP w Krakowie, który ukończył w 1961 roku. W pierwszym okresie projektował plakaty filmowe, książki i czasopisma .

W latach 1968–69 przebywał w Paryżu gdzie pracował jako projektant w agencji SNIP, a następnie w tygodniku „Jeune Afrique”.

W 1969 roku rozpoczął pracę w nowo tworzonym tygodniku „Perspektywy” gdzie był kierownikiem graficznym. Wśród innych projektowanych przez niego czasopism warto wymienić miesięcznik promocyjny „Polish Machinery News”; kwartalnik „Polish Art Review”; miesięcznik popularno-naukowy „Problemy”; miesięcznik turystyczny „IMT”; tygodnik „Przegląd Techniczny”.

W latach 1973–1982 prowadził Pracownię Projektownia Druków Periodycznych w PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi). W 1979 roku wykładał w Ohio State University, w USA.

Od 1982 do 2010 roku był profesorem w USA, w Rhode Island School of Design w Providence, RI, gdzie wykładał typografię i projektowanie informacji. Projekty jego studentów były publikowane w wielu książkach i czasopismach. W ciągu nieomal trzydziestu lat swojej kariery w Stanach, Krzysztof Lenk prowadził zajęcia i wykłady na wielu uniwersytetach amerykańskich i w ponad dwudziestu krajach na kilku kontynentach.

W 1990 roku założył wspólnie z Paulem Kahnem, z Uniwersytetu Browna, studio „Dynamic Diagrams” specializujące się w projektowaniu informacji.
W latach 1999-2002 studio prowadziło swój europejski oddział w Londynie. Klientami studia były firmy komputerowe jak IBM, Microsoft, Sun, Netscape, firmy wydawnicze w kilku krajach jak McMillan w Anglii, McGrow-Hill w Stanach, Von Holzbring w Niemczech, szereg firm finansowych jak Merryl-Lynch, czy muzeów w kilku krajach. W latach 1999-2000 studio projektowało globalną sieć internetową koreańskiej firmy Samsung Electronic obejmującą ich wszystkie oddziały w wielu krajach. Część doświadczeń studia została zawarta w książce Lenka i Kahna: Mapping Web Sites wydanej w Londynie, w 2000 roku i przełożonej na pięć języków.

Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria wydało w 2009 roku dwujęzyczne wspomnienia projektanta: „Krzysztof Lenk_Projects and Doodles_Projekty i Bazgroły”.

W 2018 roku wyszła obszerna książka o jego życiu i zawodowych doświadczeniach: „Podaj dalej – Dizajn, nauczanie, życie – Krzysztof Lenk w rozmowie z Ewą Satelecką”, wydana przez krakowski Karakter.

Krzysztof Lenk zmarł 22 maja 2018 roku w swoim domu, w Barrington, RI.

 

opracowanie: Ewa Lenk


 

"Lenk Retrospective 1936-2018"


We cordially invite you to the exhibition "Krzysztof Lenk retrospective 1936–2018", which will be opening on October 17, 2019 (Thursday) at 4 p.m. at the Kobro Gallery in the main building of the Academy of Fine Arts Władysław Strzemiński in Łódź (Łódź, ul. Wojska Polskiego 121). The exhibition will be open until November 5, 2019.

Krzysztof Lenk, 1936–2018, was a graphic designer and teacher. Born in Warsaw in 1936, he studied graphic design at the Academy of Fine Arts in Warsaw and the Katowice branch of the Academy of Fine Arts in Krakow, which he graduated in 1961. In the first period he designed movie posters, books and magazines.

In the years 1968–69 he stayed in Paris, where he worked as a designer at the SNIP agency and then in the weekly magazine “Jeune Afrique”.

In 1969 he started working in the newly created weekly magazine "Perspektywy" where he was a graphic director. Among other magazines he designed it is worth mentioning the promotional monthly "Polish Machinery News"; "Polish Art Review" quarterly; popular-scientific monthly magazine "Problems"; "IMT" tourist monthly magazine; weekly magazine 'Przegląd Techniczny'.

In the years 1973–1982 he ran the Periodic Publications Studio at the PWSSP in Łódź (currently the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź). In 1979 he lectured at the Ohio State University in the USA.

From 1982 to 2010 he was a professor in the United States at the Rhode Island School of Design in Providence, RI, where he lectured on typography and information design. His students' designs were published in many books and magazines. During almost thirty years of his career in the United States Krzysztof Lenk conducted classes and lectures at many American universities and in more than twenty countries on several continents.

In 1990, together with Paul Kahn from the University of Brown, he founded the "Dynamic Diagrams" studio specializing in information design.

In the years 1999–2002 the studio ran its European branch in London. The clients of the studio were computer companies such as IBM, Microsoft, Sun, Netscape, publishing companies in several countries such as McMillan in England, McGrow-Hill in the United States, Von Holzbring in Germany, a number of financial companies such as Merryl-Lynch, and museums in several countries. In the years 1999–2000 the studio designed the global Internet network of the Korean company Samsung Electronics covering all their branches in many countries. Part of the studio's experience was included in the book by Lenk and Kahn: “Mapping Web Sites” published in London in 2000 and translated into five languages.

The publishing house “Słowo / obraz / terytoria” published bilingual memories of the designer in 2009: "Krzysztof Lenk_Projects and Doodles_Projekty and Bazgroły".

In 2018, an extensive book about his life and professional experiences was published: "Pass it on - Design, teaching, life - Krzysztof Lenk in conversation with Ewa Satelecka", published by a Krakow publishing house Karakter.

Krzysztof Lenk passed away on May 22, 2018 at his home in Barrington, RI.

 

by Ewa Lenk

do góry