Wystawy

 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 91.56 KB

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy „ARCH Inside 2020”, która w dniach 5–16 maja 2021 prezentowana jest w Galerii ASP przy ul. Piotrkowskiej 68.

Pedagodzy Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuki w Szczecinie, Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a także Instytutu Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi po raz kolejny mieli zaszczyt zaprosić do współpracy autorów projektów wielu ośrodków akademickich w Polsce i za granicą.

Tegoroczna, trzecia edycja międzynarodowej wystawy „ARCH Inside – the the architectural future internal space/external space” prezentuje prace związane z szeroko pojętą architekturą i architekturą wnętrz, grafiką, fotografią i sztuką użytkową.

We wrześniu 2020 r. mieliśmy możliwość zaprezentowania wystawy podczas Międzynarodowego Sympozjum Medea 2020 I Horyzont zdarzeń, które odbyło się w Grecji, w Gallery of the Cyclades.

Kuratorami aktualnej edycji wydarzenia są:

dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS,

dr Dominika Zawojska-Kuriata, ad.,

dr Emilia Cieśla, ad.,

dr Robert Gruszewski, ad.,

dr hab. inż. arch. Rafał Szrajber.

Temat aktualnego wydarzenia skłania do refleksji na temat przyszłości w odniesieniu do szeroko pojętej przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej. Różne pojmowanie jutra w założeniach projektowych uczestników Arch Inside 2020, jak co roku, przyczynia się do rozważań nad tym, co przed nami.

Gośćmi specjalnymi są:

dr hab. Andreas Guskos, prof. AS,

prof. dr hab. Józef Jurek, prof. UAP.

Uczestnicy wydarzenia:

 1. Ewelina Adam-Wadas
 2. Olena Aksonova,
 3. Piotr Barłóg,
 4. Maciej Basałygo,
 5. Michał Bartkowiak,
 6. Natalia Bąba-Ciosek, Andrzej Ciosek,
 7. Marta Brennenstuhl-Bludnik,
 8. Emilia Cieśla,
 9. Dawid Czajkowski,
 10. Agnieszka Dajczak,
 11. Emilia Dzięgelewska, Alicja Maculewicz,
 12. Piotr Fiuk,
 13. Krzysztof Groń,
 14. Robert Gruszewski,
 15. Natalia Grzywacz,
 16. Andreas Guskos,
 17. Aleksandra Gwiżdż, Aleksandra Mróz, Katarzyna Gandzel,
 18. Bartosz Hunger,
 19. Mira Jarmołowicz,
 20. Józef Jurek,
 21. Konrad Karmański,
 22. Damian Karwat,
 23. Kamila Kieda,
 24. Olga Kiedrowicz-Świtalska,
 25. Natalia Kliśko-Walczak,
 26. Aleksandra Kotwis,
 27. Samuel Kostecki,
 28. Julia Kraszewska,
 29. Kamila Krukowska,
 30. Alicja Krystek,
 31. Weronika Kudlińska,
 32. Irek Kuriata,
 33. Rafał Lamorski,
 34. Agata Legawiec,
 35. Katarzyna Lewandowska,
 36. Katarzyna Lewoc,
 37. Szymon Nawój,
 38. Łukasz Nawrot,
 39. Paweł Machomet,
 40. Piotr Machowiak,
 41. Tymon Maćkowiak,
 42. Agnieszka Małecka,
 43. Arek Marcinkowski,
 44. Grzegorz Maślewski,
 45. Eugeniusz Matejko,
 46. Tomasz Matusewicz,
 47. Martyna Miłowska,
 48. Maria Mulczyńska,
 49. Patrycja Ochman-Tarka,
 50. Marek Owsian, Jolanta Usarewicz-Owsian,
 51. Anna Owsian-Matyja,
 52. Jakub Palka,
 53. Agata Pełechaty,
 54. Andrzej Pestka,
 55. Perz Agata,
 56. Magda Pińczyńska,
 57. Katarzyna Podgórska-Glonti,
 58. Henryk Regimowicz,
 59. Natalia Regimowicz,
 60. Wiktoria Rutka,
 61. Rafał Rzadkiewicz,
 62. Olga Sapeta,
 63. Robert Sobański,
 64. Janusz Stankowski,
 65. Mikołaj Stankowski,
 66. Piotr Sudak,
 67. Małgorzata Swoboda,
 68. Mariusz Szajda,
 69. Rafał Szrajber,
 70. Tomek Świtalski,
 71. Paula Trytek,
 72. Stefania Tsigkouni,
 73. Magdalena Tyczka,
 74. Marcin Waszak,
 75. Alicja Wawrzyniak,
 76. Adrianna Wechowska,
 77. Andrzej Wachowicz,
 78. Beata Wawrzecka,
 79. Weronika Węcławska-Lipowicz,
 80. Zuzanna Węglarz,
 81. Ryszard Wilk, Kamil Kędra,
 82. Karolina Woźny,
 83. Dominika Zawojska-Kuriata,
 84. Katarzyna Zwolak.

Teachers from the Faculty of Interior Design of the Academy of Art in Szczecin, the Faculty of Interior Design and Stage Design at the University of Arts in Poznan and from Interior Design Institute the Strzemiński Academy of Art Lodz once again had the honor of inviting the authors of projects from many academic centers in Poland and abroad.

This year's, third edition of the international exhibition Arch Inside The architectural future I Internal space / external space, presents works related to the broadly understood architecture and interior design, graphics, photography and applied art.

In September 2020, we had the opportunity to present the exhibition during the International Symposium Medea 2020 I Horizon of Events, which took place in Greece, at Gallery of the Cyclades.

The curators of the current edition of the event are:

dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS,

Dominika Zawojska-Kuriata, Ph.D.,

Emilia Cieśla, Ph.D.,

Robert Gruszewski, Ph.D.,

dr hab. inż. arch. Rafał Szrajber.

The subject of the current event prompts reflection on the future in relation to the broadly understood internal and external space. Different understanding of tomorrow in the project assumptions of Arch Inside 2020 participants, as every year contributes to the reflection on what is ahead.

The special guests are:

dr hab. Andreas Guskos, prof. AS.

prof. dr hab. Józef Jurek, prof. UAP

do góry