Wystawy

 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 290.42 KB
 • plakat
  Filename: plakat.jpg
  Size: 1921.12 KB
 • linkyt.txt
  Filename: linkyt.txt
  Size: 0.03 KB

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy „Perpetuum pictura" prezentującej prace malarskie profesora Krzysztofa Gliszczyńskiego, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ekspozycja będzie prezentowana na kanale YouTube Galerii Pixel.

Kurator wystawy: dr Robert Jundo

Profesor Krzysztof Gliszczyński – urodzony w 1962 r., w 1987 r. uzyskał dyplom PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. W latach 1995-2002 założyciel i współprowadzący Galerię Koło w Gdańsku. Pomysłodawca Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego przyznawanej przez ZPAP w Gdańsku. Dziekan Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku w latach 2008-2012. Prorektor ds. rozwoju i współpracy ASP w Gdańsku w latach 2012-2016. Tytuł profesora otrzymał w 2011 r. Obecnie prowadzi III Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą.

„Perpetuum pictura" to cykl prac malarskich odnoszący się do idei malarstwa i jego przyczyny materialnej, jaką jest farba. Prace powstają w technice enkaustyki – bazą jest wosk, który po podgrzaniu zmienia swoją konsystencję, staje się płynnym medium. Dzięki użytemu materiałowi uzyskuję elastyczność umożliwiającą odwracalność całego toku pracy. Płynność tego procesu pozwala na dotknięcie istoty malarskiego zagadnienia, jakim jest łączenie barw, które w tym przypadku nie wyczerpuje pełni możliwości. Obserwując proces malarskiego zatrzymania, ponawiam wielokrotnie ten proceder niespełnienia, przybliżający mnie do pierwotnego gestu twórczego. Warstwowy charakter pracy, polegający na nakładaniu cienkich warstw wosku na płaszczyznę obrazu, zamienia się w jego naskórek, rodzaj kory ukrywającej lub okrywającej wnętrze. Nawarstwienia to proces zamiany istoty rzeczy w formę, którą odzyskuję, oddzielając ją za pomocą cięcia od zwartej powierzchni. Krótkie cięcia w formie żłobienia ukazują to, co pod spodem, a odzyskany, oddzielony od podłoża materiał zostaje użyty ponownie. Materia, będąc w ciągłej cyrkulacji, przechodzi z obrazu na obraz, a na płaszczyźnie jednego obrazu wielokrotnie zmienia swoje miejsce. Staje się samonapędzającą siłą mojego malarstwa poprzez formę zawartą w obrazie, a także w obiektach towarzyszących procesowi powstawania obrazów. Pojęcie „ perpetuum pictura" odnosi się do dwoistości zawartej w procesie twórczym. W tym wielowątkowym cyklu badam przypadek, w którym malarska materia poddawana różnym procesom uwalniana, wyłania się z pewnego kontrolowanego chaosu i staje w pełnym spektrum widzialności. Proces pracy zostaje poddany rygorowi fizycznemu, technologicznemu i intelektualnemu oraz zderzeniu ze światem przeciwieństw i sprzeczności. Jest to proces formułowania się kształtu –znaczenia – formy, na bazie którego powstaje wypowiedź, tworząca pojęcie na styku filozofii–sztuki.

do góry