Wystawy

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 147.44 KB
  • plakat
    Filename: plakat.jpg
    Size: 1610.62 KB

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy „homage to «a theater» 4” – prezentującej cykl plakatów teatralnych profesora Yasuyuki Saegusa, wykładowcy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Sojo. Ekspozycja będzie prezentowana na kanale YouTube Galerii Pixel

 

Link do wystawy  https://youtu.be/C8OPvdS0ipM

kurator wystawy: dr Robert Jundo

Profesor Yasuyuki Saegusa urodził się w 1958 r. w prefekturze Gunma w Japonii, w 1986 r. powstało studio projektowe "Drawing Sense – LUNACY", w 2000 r. został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Sojo, od roku 2005 jest profesorem  Wydziału Sztuki Uniwersytetu Sojo.

Moim motywem przewodnim jest projektowanie graficzne, które łączy teatry i codzienną rzeczywistość. Teatr istnieje jako miejsce wyrażania empatii i przyjemności egzystencji człowieka od starożytności za pomocą alegorii lub metafory. To miejsce „Historii w opowieści” w miejscu takim jak tzw. Prawdziwe Gniazdo. Dramat i taniec to sztuki, które poprzez język i ciało zgłębiają prawdę o ludzkiej egzystencji. Sztukę reprezentowaną w tym teatrze wyrażam poprzez grafikę zwaną reklamą, która jest reprezentacją wtórną. Chociaż reklamy są drugorzędne, czasami „istotne” jest równoważne wyrażeniu jednostki i je poprzedza. Badam tę pracę z „Teraźniejszości historii” i „Aury” Waltera Benjamina od ich związku z neoplatonizmem.

1958 – Born in Gunma Prefecture, Japan

1986 – Established design studio "Drawing Sense – LUNACY"

2000 – Associate Professor of Design Dept., Faculty of Art, Sojo University

2005-2020 – Professor of Design Dept., Faculty of Art, Sojo University

My theme is graphic design that connects theaters and daily reality. The theater exists as a place of expressing empathy and pleasure of existence of humans from ancient times by using allegory or metaphor. It is the place of "Story within a story" in a place like so-called real Nest. Drama and dance are arts that explore the truth of human existence through language and body. I express the art which is represented in this theater by graphic design called advertisement which is a secondary representation. Although advertisements are secondary, sometimes the ‘ significant ’ is equivalent to the entity expression and precedes it. I am exploring this work from Walter Benjamin's "Present of history" and "Aura" from the relevance to the Neoplatonism.

do góry