Wystawy

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 144.82 KB
  • plakat
    Filename: plakat.jpg
    Size: 201.37 KB

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy retrospektywnej dra hab. Rafała Sobiczewskiego pt. „Nieboskie ciała”, która prezentowana będzie w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi (Park im. H. Sienkiewicza, Łódź). Ekspozycja będzie czynna od 28 sierpnia do 4 października 2020 roku.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną wystawa nie ma zaplanowanego wernisażu ani finisażu.

Czym jest rzeczywistość? To pozornie proste pytanie, na które każdy człowiek odpowie inaczej. Najprostsza definicja określa rzeczywistość jako wszystko to, co nas otacza. Nie jest to zadowalające stwierdzenie dla Rafała Sobiczewskiego.

Artysta wyraża bunt wobec dominujących nurtów myśli w bardzo prosty sposób. Skupia się na człowieku. Od początku swojej drogi twórczej analizuje konteksty i sytuacje, w które uwikłana jest ludzka postać i jej cielesność. Artysta chce przywrócenia człowiekowi jedności – niepodzielności wewnętrznego świata bez metafizyki. (…)

Od lat punktem odniesienia dla Sobiczewskiego jest obraz multimedialny – głęboko zapośredniczony. Nie dlatego, że fascynuje go sam w sobie, lecz jako zjawisko społeczne bezpłodnego mnożenia fantomów, przez które znieczulamy się na prawdę. W tym tkwi paradoks. Tak jak komputer stajemy się zaprogramowani i nie mamy tego świadomości. Propozycja Sobiczewskiego polega na powrocie do rzeczywistości, jakkolwiek brzydka, nieciekawa i nieodpowiadająca naszym wymaganiom by była. Jest ona jednocześnie powrotem do materialności, do gęstej faktury farby.

Kajetan Giziński, fragmenty tekstu do katalogu wystawy

Serdecznie zapraszamy!

do góry