Wystawy

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. „Kwarantanna”, która zaprezentuje prace zrealizowane przez studentów z Pracowni Technik Wklęsłodrukowych pomiędzy 12 marca a 2 czerwca 2020 roku, w okresie zamknięcia uczelni z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wernisaż on-line wystawy odbędzie się 17 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 na stronie Facebook Koła Naukowego „Eksperymentarium”

***

Pomysł na zorganizowanie tej wystawy narodził się w momencie, gdy dowiedzieliśmy się o konieczności zamknięcia Akademii. Chcąc uniknąć marazmu, od razu umówiliśmy się, że postaramy się czas izolacji spędzić na twórczej pracy w domach, by na koniec semestru pokazać jej wyniki na wspólnej wystawie pod znaczącym tytułem, który nadała wystawie studentka, pani Daria Łuka. Nie wiedzieliśmy wtedy, że z konieczności będzie to wystawa wirtualna.

Przez trzy miesiące praca ze studentami trwała w sposób zdalny, która polegała na wymianie dziesiątków maili, na spotkaniach na platformie Webex, na przesyłaniu setek plików, obrazów i filmów, ale też zdjęć dokumentujących prace w domowych warunkach. 
Nasze kontakty były niezwykle intensywne i poruszające, nastroje zmieniały się od poczucia bezsilności i ogólnej niemocy, poprzez frustrację nieudanymi próbami, aż po euforię, gdy wreszcie udało się osiągnąć ciekawe efekty, choć zwykle inne od tych zamierzonych. Te uczucia przeplatały się wielokrotnie, z różną intensywnością.

Doświadczenie kwarantanny, odcięcia od ludzi, od warsztatów Akademii, od spotkań i codziennego ruchu było dla wszystkich czymś wyjątkowym, skłaniającym do refleksji nad sobą, nad własną twórczością, nad swoim stosunkiem do rzeczywistości. Poprzez rozmowy na temat emocji, przeżyć i doświadczeń każdego z osobna, udawało nam się stworzyć rodzaj bliskości i wspólnoty, mimo, że fizycznie dzieliły nas nieraz setki kilometrów. 
Skupienie się na pracy twórczej pozwalało nam zbudować bezpieczny azyl, w którym można było na chwilę zapomnieć o panującej pandemii, albo właśnie do niej się odnieść w swój własny sposób. Była to też okazja, by zmierzyć się z technikami, po które być może nie pokusilibyśmy się sięgnąć w naszej świetnie wyposażonej pracowni.

Wystawa jest świadectwem przeżytego wyjątkowego czasu. Dopełnieniem obrazów prezentowanych na wystawie, są autorskie komentarze studentów, relacjonujące ich osobiste refleksje i wrażenia.

Spośród wielu prac musieliśmy wybrać tylko po kilka każdego autora, starając się ukazać jak najbardziej różnorodne graficzne i rysunkowe komentarze do otaczającej nas rzeczywistości.
podstawową formą wypowiedzi był rysunek, który jest istotnym wstępem do wszelkiej twórczości graficznej. 

Wspólnie z asystentem, Oskarem Gorzkiewiczem, staraliśmy się regularnie przesyłać studentom nowe pomysły i inspiracje co do możliwych eksperymentalnych technik i niekonwencjonalnych metod, które da się zrealizować bez dostępu do prasy graficznej czy profesjonalnego dygestorium. Inspiracją były liczne filmy instruktażowe, pokazujące takie techniki, jak monotypia, algrafia, a nawet frotaż. Studenci podejmowali ambitne próby zbudowania własnej prasy z wyżymaczki do pralki typu „Frania”, starali się odbijać grafiki metodą druku wypukłego, nadając farbę za pomocą wałka do tapet oraz dociskając papier do matrycy zwykłą kuchenną łyżeczką. Próbowaliśmy robić matryce z tacek styropianowych i z opakowań typu Tetra pack. Powstały też klasyczne techniki wklęsłodrukowe, pieczołowicie wychwiejakowane i wygładzone matryce mezzotinty, suche igły i pleskoryty. Pojedyncze obrazy zostały zakomponowane w formę animacji, powstały książki typu leporello i domowe wystawy na ścianach pokojów. Po opublikowaniu wystawy, w kolejnej odsłownie zaprezentujemy album pt „The making of…” , w którym odsłonimy kulisy naszej pracy twórczej w najbardziej nietypowych warunkach.

dr hab. Alicja Habisiak-Matczak
Kierownik Pracowni Technik Wklęsłodrukowych

Kuratorzy wystawy: dr hab. Alicja Habisiak-Matczak, dr Oskar Gorzkiewicz
Projekt plakatu: dr Oskar Gorzkiewicz

Serdecznie zapraszamy!

do góry