Wystawy

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy „Układ” prezentującej prace pedagogów Katedry Kompozycji Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wernisaż wystawy odbędzie się 21 czerwca 2020 roku o godz. 17.00 w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega, Zamku w Dzikowie (ul. Sandomierska 27, Tarnobrzeg).

Tytuł wystawy – Układ – nawiązuje do pojęcia występującego w definicji kompozycji przyjętej w programie nauczania przedmiotu podstawy kompozycji przez profesora Andrzeja Łobodzińskiego (...). Pojęcie układu jest często używane wymiennie ze słowem zbiór. W szerszym znaczeniu układ można rozumieć także jako sposób powiązania ludzi wyznających określone poglądy lub wspólnie działających.

prof. Lesław Miskiewicz
Pomysłodawca projektu

Kolekcja Dzikowska, oprócz historycznie znaczących obrazów, starodruków i rękopisów, jest uzupełniana o prace współczesne, co jest zgodne ze strategią pierwotnych właścicieli zamku. Dyrektor tarnobrzeskiego muzeum prof. Tadeusz Zych tworzy Nową Kolekcję Dzikowską i organizuje wystawy sztuki nowoczesnej, wśród których znalazła się właśnie wystawa „Układ”. Ekspozycja prezentuje szeroki zestaw prac grafiki warsztatowej i cyfrowej, malarstwo, asamblaże, obrazy kinetyczne, obiekty przestrzenne i site-specific. Wystawa jest także potwierdzeniem różnorodnego podejścia do zagadnień artystycznych, jakie proponują wykładowcy kompozycji łódzkiej ASP od początku istnienia uczelni.

„Układ” w zamku dzikowskim, wśród zbiorów hr. Tarnowskich wskazuje, że zagadnienia związane z kompozycją zawsze były istotnym elementem sztuki.

Wystawa jest rezultatem wydanej monografii pt. „Katedra Kompozycji”, która obejmuje historię nauczania kompozycji w łódzkiej ASP (dawniej: PWSSP) od roku 1945 do 30 września 2019. W skład zespołu realizującego projekt weszli wszyscy pracownicy Katedry Kompozycji: Małgorzata Borek, Magdalena Kacperska, Joanna Paljocha, Agnieszka Wasiak, Danuta Wieczorek, Piotr Ciesielski, Piotr Gryz, Krzysztof Guzek, Tomasz Kawełczyk i Lesław Miśkiewicz.

(…) Wydawnictwo ma zatem charakter monografii naukowej połączonej z katalogiem wystawy, będąc świadectwem dokonań zarówno na niwie teorii sztuki, jak i praktyki artystycznej. Dlatego jest bardzo cennym opracowaniem. Wypełnia dotychczasowe luki w badaniach na temat artystów związanych z ASP w Łodzi, a w szczególności tych związanych z nauczaniem kompozycji. Jest ona tym cenniejsza, że wydana jest w języku polskim i angielskim, co w znaczący sposób poszerza zasięg oddziaływania.

plakat z recenzji dra hab. Artura Zaguły, prof. PŁ

Projekt został zrealizowany w ramach zadania horyzontalnego finansowanego ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Kierownikiem zadania była Agnieszka Wasiak, zaś kuratorem wystawy Piotr Ciesielski.

Ekspozycja czynna będzie do 5 lipca 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej o wystawie:
tutaj
oraz
w tym miejscu

do góry