Wydarzenia

  • miniatura
    Filename: hania-miniatura.jpg
    Size: 52.45 KB
  • plakat
    Filename: Hania.jpg
    Size: 92.04 KB

Pamiętacie, jak prosiliśmy o krew dla Hani, wnuczki prof. Krzysztofa Tyczkowskiego? Niestety Hania walczy ze wznową ostrej białaczki limfoblastycznej. W tej walce można jej pomóc, oddając krew dowolnej grupy i szpik, który będzie wkrótce Hani potrzebny do przeszczepu. 

Czy możesz zostać dawcą szpiku sprawdzisz zamawiając pakiet rejestracyjny na stronie Fundacji DKMS https://www.dkms.pl

W punkcie krwiodawstwa prosimy podać następujące dane: 
HANNA MŁYŃCZYK
Centralny Szpital Kliniczny 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersyteckie Centrum Pediatrii 
im. M. Konopnickiej przy ul. Spornej 36/50, 
91-738 Łódź, VI Oddział Onkologiczny

Krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, 91-433 Łódź, ul. Franciszkańska 17/25, tel. centrala +48 42 61 61 400.

Fot. – Victoria Nekrasowa

do góry