Wydarzenia

  • plakat.jpg
    Filename: plakat.jpg
    Size: 90.01 KB
  • miniatura
    Filename: Tukiendorf_M-2013-12-7294bwmini.jpg
    Size: 60.48 KB

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa

Rektora Politechniki Opolskiej

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i bliskim 
składają
Rektor oraz cała społeczność 

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 25 lipca 2019 roku o godz. 13.00 w Katedrze Opolskiej – parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.


Marek Tukiendorf – chemik, profesor nauk rolniczych, nauczyciel akademicki, rektor Politechniki Opolskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

W 1988 ukończył studia magisterskie i rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, przemianowanej następnie na Politechnikę Opolską. W 1996 uzyskał tytuł doktora na Politechnice Łódzkiej, a w 2004 stopień doktora habilitowanego nadany przez Akademię Rolniczą w Lublinie. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 2009.

W 2015 został mianowany członkiem organizacji Diplomaten International działającej na rzecz integracji europejskiej i rozwoju Unii Europejskiej.

Był członkiem rady klastra doskonałości MERGE (Federal Cluster of Excellence MERGE). Organizator polsko-niemieckiej konferencji Bridge 2016.

Trzykrotnie nagrodzony Laurem Umiejętności i Kompetencji Opolskiej Izby Gospodarczej za wkład w rozwój lokalnego środowiska akademickiego. W 2010 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto został nagrodzony medalami przez Uniwersytet w Brnie i Politechnikę w Braganzy. Był zasłużonym obywatelem Opola. W 2017 został honorowym obywatelem gminy Polska Cerekiew.

do góry
Poprzednia wersja strony ASP