Wydarzenia

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 48.2 KB

Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza nauczycieli akademickich i pracowników administracji do składania wniosków na wyjazdy do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20. Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów oraz formularze aktualne na rok 2019/20 dostępne są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji.

Lista uczelni zagranicznych, z którymi ASP w Łodzi ma podpisane umowy dostępna jest na stronie

Zapraszamy do udziału w programie!

do góry
Poprzednia wersja strony ASP