Wydarzenia

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 48.2 KB

Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina o możliwości uzyskania dofinansowania na realizację mobilności pedagogów do krajów partnerskich w ramach programu Erasmus+ (KA107). Lista krajów partnerskich dostępna jest w Przewodniku po programie Erasmus+.

Dofinansowanie projektów dotyczących wymiany z krajami partnerskimi jest przyznawane zgodnie z zasadami opisanymi w Przewodniku po programie Erasmus+.

Dokumenty dotyczące wnioskowania o środki będą sukcesywnie udostępniane na stronie erasmusplus.org.pl (Konkurs wniosków 2020, sekcja Mobilność z krajami partnerskimi, KA107). Wniosek elektroniczny (eForm) w postaci aktywnego pliku PDF składany jest w trybie online do Narodowej Agencji organizacji wnioskującej. Wniosek podlega ocenie formalnej oraz ocenie jakościowej. Szczegółowy opis kryteriów jakościowych znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+.

Wysokość dofinansowania przyznanego uczelni będzie uzależniona od wyniku oceny jakościowej wniosku oraz dostępności środków.

Jest zalecane, aby przed złożeniem wniosku do Narodowej Agencji szkoła wyższa podpisała z uczelniami i instytucjami partnerskimi umowy międzyinstytucjonalne (dwustronne)
o zakresie współpracy.

Termin składania wniosków upływa w lutym 2020 r.

Wydziały zainteresowane otrzymaniem środków z akcji KA107 proszone są o kontakt z biurem i dostarczenie kompletnego formularza umożliwiającego przystąpienie do prac nad przygotowaniem wniosku.

Formularz

do góry