Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej zatytułowanej „Konstruktywizm: re-konstrukcje. Wokół konstruktywizmów XX i XXI wieku.”, która odbędzie się 26 marca 2019 r. w auli Centrum Promocji Mody (ul. Wojska Polskiego 121, Łódź) w godzinach 11:00 – 17:00

***

Konstruktywizm współcześnie wykracza zdecydowanie poza ciasno określone cezury czasowe międzywojnia a jego horyzonty uległy poszerzeniu o czym będziemy dyskutować z naszymi gośćmi. Proponujemy zastanowić się w jaki sposób konstruktywizm wpisywał się w nowoczesność i jak ją buduje do dzisiaj. Chodziłoby jednak tutaj nie tyle o pokazanie jednego wzorca nowoczesności, a nieoczywistości, niejednoznaczności w obrębie samego historycznie definiowanego konstruktywizmu, jak i późniejszych do niego nawiązań czy waloryzacji.

Jaką rolę pełnią w ramach szeroko rozumianego konstruktywizmu różne dziedziny sztuki? Jaką rolą w kształtowaniu się konstruktywizmu miały architektura i design? Jaka relacja zachodzi między konstruktywizmem międzywojennym a jego dzisiejszymi wcieleniami? Poszukiwać będziemy interpretacji, które odchodziłyby od traktowania tego zjawiska jako monolitu.

Zaprosiliśmy do podjęcia refleksji nad szeroko rozumianym konstruktywizmem badaczy i badaczki różnych dyscyplin. Refleksji naukowej, ale skierowanej do studentów. Upowszechnianie dziś bowiem wiedzy wśród młodych ludzi wydaje się kluczową kwestią. Seminarium otworzy wystąpienie profesora Sztabińskiego stanowiące asumpt do dalszej dyskusji. Na zakończenie seminarium zapraszamy zaś na prezentację dr Huberta Bilewicza (ASP, Gdańsk) Pt. „Meble z metalowych rurek jako idiom konstruktywistycznego dizajnu” i podsumowującą całość dyskusję.

Teksty poseminaryjne ukażą się w piśmie „Powidoki” wydawanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania z konstruktywizmem już 26 marca 2019 r.!

do góry
Poprzednia wersja strony ASP