Wydarzenia

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 28.38 KB

Biuro ds. Wymiany Międzynarodowej ogłasza nabór w ramach Programu Erasmus+ na wyjazdy na studia w semestrze zimowym (dotyczy jedynie uczelni zagranicznych, w których termin aplikowania na semestr zimowy jest późniejszy niż 14 maja 2021) i letnim roku akademickiego 2021/2022.

Zgłoszenia będą przyjmowane 13 i 15 kwietnia 2021 r. w Biurze ds. Wymiany Międzynarodowej (p. 309) w godzinach 11.00-13.00. Chętni zobowiązani są dostarczyć dokumenty aplikacyjne wskazane w zasadach rekrutacji.

Powyższe terminy obowiązywać będą, o ile po 9 kwietnia 2021 r. zniesione zostaną obecne obostrzenia związane z COVID-19. Jeżeli termin składania dokumentów zostanie przesunięty, zmianie ulegnie zasada wyboru uczelni partnerskich dla wyjazdów w semestrze zimowym.

Prosimy o sprawdzanie informacji dostępnych na stronie Biura ds. Wymiany Międzynarodowej w celu upewnienia się, że terminy nie uległy zmianie.

Zasady rekrutacji i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Biura ds. Wymiany Międzynarodowej:

Lista uczelni zagranicznych, z którymi ASP w Łodzi ma podpisane umowy, również dostępna jest na stronie Biura ds. Wymiany Międzynarodowej, w zakładce "Uczelnie partnerskie":

Informacje dotyczące terminów rekrutacji, wymagań dotyczących znajomości języków obcych oraz inny wymogów określonych przez uczelnie zagraniczne znajdują się w zakładce "Uczelnie partnerskie" w plikach pdf. (More information).

Informację o tym i podobnych wydarzeniach znajdziecie Państwo również na Facebooku Biura ds. Wymiany Międzynarodowej:

do góry