Wydarzenia

  • miniatura
    Filename: Balticum.jpg
    Size: 87.53 KB

"Balticum. Mare nostrum" to podsumowanie trzyletniej pracy nad projektem, którego tematem jest Bałtyk jako zjawisko kulturowe, ale również fenomen przyrodniczy. W latach 2018-2020 prof. Marek Domański i dr hab. Maciej Rawluk z Instytutu Fotografii i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi odbyli wiele podróży wokół wybrzeży naszego jedynego wewnętrznego europejskiego morza. 

Rejestrowanie pejzażu kulturowego stało się dla nich punktem wyjścia do refleksji nad zagadnieniami ekologicznymi, ekonomicznymi, socjologicznymi i historycznymi, których przejawy można zarejestrować fotograficznie. Ten złożony i wrażliwy system różnych elementów stanowi o unikalności całego nadbałtyckiego obszaru.

Balticum. Mare nostrum

do góry