We wtorek, 16 lipca 2019 o godz. 9.00 otworzyliśmy pierwszą w tym roku sesję Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA. W sali Kina 3d Centrum Nauki i Sztuki przywitaliśmy kolejnych twórców z zagranicy, w tym USA, Litwy, Włoch, Tajwanu czy Luksemburga. Cieszymy się również, że wielu członków stale powiększającej się rodziny PATA powraca do łódzkiej Akademii. Zajęcia, wykładem na temat artystycznych tradycji Łodzi, zainaugurował dr Łukasz Sadowski. Następnie Uczestnicy zwiedzili budynek Akademii. Kolejną atrakcją była wizyta w Muzeum Książki Artystycznej. Dzień zakończył się uroczysta kolacją

 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 48.2 KB

Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza nauczycieli akademickich i pracowników administracji do składania wniosków na wyjazdy do uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/20. Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów oraz formularze aktualne na rok 2019/20 dostępne są na stronie Biura Współpracy z Zagranicą: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji.

 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 48.2 KB

Biuro Współpracy z Zagranicą przypomina o możliwości uzyskania dofinansowania na realizację mobilności pedagogów do krajów partnerskich w ramach programu Erasmus+ (KA107). Lista krajów partnerskich dostępna jest w Przewodniku po programie Erasmus+.

Dofinansowanie projektów dotyczących wymiany z krajami partnerskimi jest przyznawane zgodnie z zasadami opisanymi w Przewodniku po programie Erasmus+.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że w Akademii Sztuk Pieknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ukonstytuowała się Rada Uczelni w następującym składzie:

 • 002.jpg
  Filename: 002.jpg
  Size: 45.38 KB
 • 001.jpg
  Filename: 001.jpg
  Size: 27 KB
 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 130.99 KB

Serdecznie zapraszamy na pokaz dyplomowy studentów pierwszego i drugiego stopnia Katedry Ubioru, który odbędzie się 1 lipca 2019 r. o g. 13.30 w auli Centrum Promocji Mody (ul. Wojska Polskiego 121). Wejście na pokaz jest wolne - nie wymaga biletów ani rezerwacji miejsc.

Dziekan Wydziału Tkaniny I Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2019 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki mgr Zdzisławy Świniarskiej

Rozpoczynamy przygotowania do wystawy i konkursu najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – PRIME TIME 2019, pokazu najlepszych prac dyplomowych łódzkiej ASP jakie powstały w roku 2019. Ekspozycja jest również formą promowania absolwentów poprzez stworzenie im szansy bezpośredniego kontaktu z przyszłym pracodawcą oraz mediami.

 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 116.65 KB

Z głębokim smutkiem i żalem
żegnamy Piotra Bojanowskiego, 
wybitnego grafika, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, projektanta logotypu łódzkiej ASP. 
 Jego odejście to wielka strata dla świata designu i grafiki projektowej.

 • plakat.jpg
  Filename: plakat.jpg
  Size: 231.47 KB
 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 121.99 KB

Jesteś laureatem lub finalistą ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tematycznych? Zamierzasz studiować na łódzkiej uczelni? Złóż wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi!

 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 50.61 KB

Serdecznie zapraszamy na wydarzanie organizowane przez Katedrę Fotografii i Multimediów Wydziału Sztuk Wizualnych łódzkiej ASP podczas tegorocznego 18. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi.

Dziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi zawiadamia, źe w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki mgr Małgorzaty Walaszczyk

Dziekan Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Wł . Strzemińskiego w Łodzi zawiadamia, źe w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Rady Wydziału Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki mgr Tomasza Dróżdża

do góry
Poprzednia wersja strony ASP