Ważne informacje

Zarządzenie Rektora nr 27/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Akademii w okresie od 10 do 18 kwietnia 2021 r.

do góry