Ważne informacje

Zarządzenie Rektora nr 22/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Akademii w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.

do góry