Ważne informacje

KOMUNIKAT REKTORA dotyczący zawieszenia działalności Uczelni, pracy w trybie zdalnym pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W nawiązaniu do wcześniejszych Komunikatów Rektora, wprowadzonego stanu epidemii w Polsce oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszenie funkcjonowania Uczelni zostaje przedłużone do dnia 30 września 2020 roku włącznie. Jednocześnie nadal obowiązuje Komunikat Rektora z dnia 14 maja 2020 r. dotyczący znoszenia obostrzeń spowodowanych pandemią.

prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak
Rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

do góry