Senat

Uchwały Senatu

 Lista członków Senatu
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
na kadencję 2016-2020

 1. prof. Jolanta Rudzka Habisiak
 2. prof. Mariusz Łukawski
 3. dr hab. Mariusz Włodarczyk
 4. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder
 5. dr hab. Piotr Karczewski
 6. dr hab. Andrzej Wachowicz
 7. dr Przemysław Wachowski
 8. dr Marcin Mielczarek
 9. prof. Zbigniew Purczyński
 10. Wiktoria Definska
 11. prof. Grzegorz Chojnacki
 12. dr Artur Chrzanowski
 13. prof. Krystyna Czajkowska
 14. dr Piotr Czajkowski
 15. dr hab. Małgorzata Czudak
 16. dr hab. Marek Domański
 17. dr Przemysław Druszcz
 18. Beata Godlewska
 19. Oskar Gorzkiewicz
 20. dr Przemysław Hajek
 21. Monika Kawałek
 22. dr Tomasz Kawełczyk
 23. prof. Sławomir Kosmynka
 24. dr hab. Tomasz Kowalczyk
 25. Szymon Kowalski
 26. Katarzyna Kawczyńska
 27. dr Sergiusz Kuchczyński
 28. prof. Wojciech Leder
 29. dr hab. Anna Miarka
 30. prof. Zdzisław Olejniczak
 31. Monika Łuczak
 32. dr hab. Robert Sobański
 33. dr hab. Rafał Sobiczewski
 34. prof. Piotr Stachlewski
 35. Hanna Musiałek
 36. Julia Żuwalska
 37. Paulina Balczyńska
 38. dr hab. Przemysław Tomaszewski
 39. dr hab. Krzysztof Tyczkowski
 40. dr hab. Ewa Wojtyniak-Dębińska
 41. dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska

Członkowie Senatu z głosem doradczym

 1. Witold Kolasa – NSZZ Solidarność
 2. dr Magdalena Kacperska – ZZNA ASP w Łodzi
 3. Piotr Statucki – Kanclerz
 4. Małgorzata Pilarska – Kwestor
 5. Hanna Bort-Nowak – Dyrektor biblioteki

Składy Komisji Senackich
na kadencję 2016-2020

Komisja do spraw budżetu i finansów

 1. dr hab. Andrzej Wachowicz, prof. nadzw.;
 2. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. nadzw.;
 3. dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzw.;
 4. dr Przemysław Wachowski;
 5. dr Marcin Mielczarek;
 6. prof. Zbigniew Purczyński;
 7. Małgorzata Pilarska – kwestor;
 8. mgr Beata Godlewska – sekretarz.

Komisja wydawnicza

 1. dr hab. Jakub Balicki;
 2. dr Wawrzyniec Strzemieczny;
 3. dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. nadzw.;
 4. prof. Grzegorz Sztabiński;
 5. dr hab. Zbigniew Nowicki;
 6. mgr Jarosław Borek;
 7. mgr Anna Wesołowska - sekretarz.

Komisja do spraw programu nauczania

 1. prof. Lesław Miśkiewicz;
 2. prof. Krystyna Czajkowska;
 3. dr Anna Wrzesień;
 4. dr Maciej Bohdanowicz;
 5. dr Katarzyna Miller;
 6. dr hab. Tomasz Matuszak;
 7. mgr Agnieszka Dolata - sekretarz.

Komisja do spraw regulaminu studiów

 1. prof. Zdzisław Olejniczak;
 2. dr Sergiusz Kuchczyński;
 3. dr hab. Anna Miarka;
 4. dr hab. Ewa Wojtyniak-Debińska, prof. nadzw.;
 5. dr Michał Rybiński;
 6. prof. Małgorzata Siwek;
 7. mgr Monika Kawałek - sekretarz.

Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich:

 1. dr hab. Danuta Wieczorek;
 2. prof. Ewa Latkowska-Żychska;
 3. prof. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka;
 4. dr Łukasz Ogórek;
 5. dr hab. Joanna Trzcińska;
 6. prof. Małgorzata Siwek;
 7. Marta Klibert – przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

Komisja dyscyplinarna do spraw studentów, która składa się z:

 1. Komisja dyscyplinarna Akademii do spraw studentów:
  1. prof. Witold Warzywoda;
  2. dr Olga Podfilipska-Krysińska
  3. dr hab. Grzegorz A. Reński
  4. dr Maciej Rawluk;
  5. dr Jarosław Lewera;
  6. dr Przemysław Druszcz;
  7. mgr Beata Bloch – sekretarz;
  8. Zofia Stybor (WGiM);
  9. Olga Kardas (WMiR);
  10. Anna Mikina (WRiDI);
  11. Łukasz Olejniczak (WSW);
  12. Izabela Krześlak (WTiU);
  13. Barbara Olech (WWiAW).
 2. Odwoławczej komisji dyscyplinarnej Akademii do spraw studentów:
  1. dr hab. Krzysztof Wieczorek;
  2. dr Izabela Stronias;
  3. dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. nadzw.;
  4. dr Aleksandra Sumorok;
  5. dr Jacek Galewski;
  6. dr hab. Tomasz Kowalczyk;
  7. mgr Beata Bloch – sekretarz;
  8. Agata Zboromirska (WRiDI);
  9. Justyna Czerniowska (WTiU);
  10. Hanna Musiałek (WSW);
  11. Anna Jeglorz (WGiM);
  12. Karolina Kowalczyk (WMiR);
  13. Paulina Adaszek (WWiAW).

Komisja do dokonywania oceny nauczycieli akademickich, która składa się z:

 1. Komisji ds. oceny kadry Akademii:
  1. dr hab. Agata Stępień;
  2. prof. Elżbieta Nawrocka-Staniecka;
  3. dr hab. Robert Sobański;
  4. dr hab. Andrzej Michalik, prof. nadzw.;
  5. dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. nadzw.;
  6. dr Bogdan Wajberg.
 2. Odwoławczej komisji ds. oceny kadry:
  1. dr hab. Piotr Ciesielski;
  2. dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska;
  3. dr hab. Monika Krygier;
  4. dr Beata Marcinkowska;
  5. dr Grzegorz Kalinowski;
  6. prof. Małgorzata Siwek.
 3. Komisji ds. oceny kadry w bibliotece Akademii:
  1. dr hab. Sławomir Ćwiek, prof. nadzw.;
  2. dr Dominika Krogulska-Czekalska;
  3. dr Rafał Dobruchowski;
  4. dr Łukasz Sadowski;
  5. dr Michał Rybiński;
  6. dr hab. Wiesław Przyłuski.

Komisja do spraw statutu

 1. dr hab. Agata Stępień;
 2. dr Olga Podfilipska-Krysińska;
 3. dr hab. Przemysław Tomaszewski;
 4. dr Dariusz Ludwisiak;
 5. dr Marzena Łukaszuk;
 6. dr Marcin Mielczarek;
 7. mgr Beata Godlewska – sekretarz.

Komisja Etyki

 1. dr hab. Dariusz Kaca, prof. nadzw.;
 2. dr hab. Izabela Wyrwa;
 3. dr Beata Wawrzecka;
 4. dr hab. Marta Tomczyk;
 5. dr hab. Aleksandra Gieraga, prof. nadzw.;
 6. dr Przemysław Druszcz.

Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów

 1. dr hab. Łukasz Chmielewski, prof. nadzw.;
 2. dr hab. Małgorzata Czudak, prof. nadzw.;
 3. prof. Jolanta Wagner;
 4. dr hab. Rafał Sobiczewski;
 5. prof. Andrzej Grenda;
 6. dr hab. Janusz Czumaczenko, prof. nadzw.

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia:

dr Przemysław Wachowski

do góry
Poprzednia wersja strony ASP