Senat

Uchwały Senatu

 Lista członków Senatu
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
na kadencję 2016-2020

 1. prof. Jolanta Rudzka Habisiak – Rektor
 2. dr hab. Ewa Wojtyniak Dębińska – Prorektor ds. ewaluacji i badań naukowych
 3. prof. Mariusz Łukawski – Prorektor ds. różnych form kształcenia
 4. prof. Mariusz Włodarczyk – Dziekan Wydziału Sztuk Projektowych
 5. dr Przemysław Wachowski – Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych
 6. Paulina Balczyńska
 7. prof. Grzegorz Chojnacki
 8. dr Artur Chrzanowski
 9. prof. Krystyna Czajkowska
 10. dr Piotr Czajkowski
 11. dr hab. Małgorzata Czudak
 12. Wiktoria Defińska
 13. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder
 14. prof. Marek Domański
 15. dr Przemysław Druszcz
 16. Beata Godlewska
 17. dr Przemysław Hajek
 18. dr hab. Piotr Karczewski
 19. Monika Kawałek
 20. dr Tomasz Kawełczyk
 21. Katarzyna Kawczyńska
 22. prof. Sławomir Kosmynka
 23. dr hab. Tomasz Kowalczyk
 24. Szymon Kowalski
 25. dr Sergiusz Kuchczyński
 26. prof. Wojciech Leder
 27. Monika Łuczak
 28. dr hab. Anna Miarka
 29. dr Marcin Mielczarek
 30. Hanna Musiałek
 31. mgr Ignacy Oboz
 32. prof. Zdzisław Olejniczak
 33. prof. Zbigniew Purczyński
 34. dr hab. Robert Sobański
 35. dr hab. Rafał Sobiczewski
 36. prof. Piotr Stachlewski
 37. dr hab. Przemysław Tomaszewski
 38. dr hab. Krzysztof Tyczkowski
 39. dr hab. Andrzej Wachowicz
 40. Julia Żuwalska
 41. dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska

Osoby bez prawa do głosowania

Przedstawiciele związków zawodowych

 1. Witold Kolasa – NSZZ Solidarność
 2. dr Magdalena Kacperska – ZZNA ASP w Łodzi

Osoby z głosem doradczym

 1. Hanna Bort-Nowak – Dyrektor biblioteki
 2. Małgorzata Pilarska – Kwestor
 3. Piotr Statucki – Kanclerz

Goście zaproszeni przez Rektora

 1. Iwona Kołaczyńska-Wyszogrodzka – obsługa prawna
 2. Magdalena Janus-Hibner – Pełnomocnik ds. promocji i rozwoju

Składy Komisji Senackich
na kadencję 2016-2020

Komisja do spraw budżetu i finansów

 1. dr hab. Andrzej Wachowicz, prof. nadzw.;
 2. dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder, prof. nadzw.;
 3. dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzw.;
 4. dr Przemysław Wachowski;
 5. dr Marcin Mielczarek;
 6. prof. Zbigniew Purczyński;
 7. Małgorzata Pilarska – kwestor;
 8. mgr Beata Godlewska – sekretarz.

Komisja wydawnicza

 1. dr hab. Jakub Balicki;
 2. dr Wawrzyniec Strzemieczny;
 3. dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. nadzw.;
 4. prof. Grzegorz Sztabiński;
 5. dr hab. Zbigniew Nowicki;
 6. mgr Jarosław Borek;
 7. mgr Anna Wesołowska - sekretarz.

Komisja do spraw programu nauczania

 1. prof. Lesław Miśkiewicz;
 2. prof. Krystyna Czajkowska;
 3. dr Anna Wrzesień;
 4. dr Maciej Bohdanowicz;
 5. dr Katarzyna Miller;
 6. dr hab. Tomasz Matuszak;
 7. mgr Agnieszka Dolata - sekretarz.

Komisja do spraw regulaminu studiów

 1. prof. Zdzisław Olejniczak;
 2. dr Sergiusz Kuchczyński;
 3. dr hab. Anna Miarka;
 4. dr hab. Ewa Wojtyniak-Debińska, prof. nadzw.;
 5. dr Michał Rybiński;
 6. prof. Małgorzata Siwek;
 7. mgr Monika Kawałek - sekretarz.

Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich:

 1. dr hab. Danuta Wieczorek;
 2. prof. Ewa Latkowska-Żychska;
 3. prof. Małgorzata Wyszogrodzka-Trzcinka;
 4. dr Łukasz Ogórek;
 5. dr hab. Joanna Trzcińska;
 6. prof. Marek Wagner;
 7. Marta Klibert – przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

Komisja dyscyplinarna do spraw studentów, która składa się z:

 1. Komisja dyscyplinarna Akademii do spraw studentów:
  1. prof. Witold Warzywoda;
  2. dr Olga Podfilipska-Krysińska
  3. dr hab. Grzegorz A. Reński
  4. dr Maciej Rawluk;
  5. dr Jarosław Lewera;
  6. dr Przemysław Druszcz;
  7. mgr Beata Bloch – sekretarz;
  8. Zofia Stybor (WGiM);
  9. Olga Kardas (WMiR);
  10. Anna Mikina (WRiDI);
  11. Łukasz Olejniczak (WSW);
  12. Izabela Krześlak (WTiU);
  13. Barbara Olech (WWiAW).
 2. Odwoławczej komisji dyscyplinarnej Akademii do spraw studentów:
  1. dr hab. Krzysztof Wieczorek;
  2. dr Izabela Stronias;
  3. dr hab. Krzysztof Tyczkowski, prof. nadzw.;
  4. dr Aleksandra Sumorok;
  5. dr Jacek Galewski;
  6. dr hab. Tomasz Kowalczyk;
  7. mgr Beata Bloch – sekretarz;
  8. Agata Zboromirska (WRiDI);
  9. Justyna Czerniowska (WTiU);
  10. Hanna Musiałek (WSW);
  11. Anna Jeglorz (WGiM);
  12. Karolina Kowalczyk (WMiR);
  13. Paulina Adaszek (WWiAW).

Komisja do dokonywania oceny nauczycieli akademickich, która składa się z:

 1. Komisji ds. oceny kadry Akademii:
  1. dr hab. Agata Stępień;
  2. prof. Elżbieta Nawrocka-Staniecka;
  3. dr hab. Robert Sobański;
  4. dr hab. Andrzej Michalik, prof. nadzw.;
  5. dr hab. Jarosław Chrabąszcz, prof. nadzw.;
  6. dr Bogdan Wajberg.
 2. Odwoławczej komisji ds. oceny kadry:
  1. dr hab. Piotr Ciesielski;
  2. dr hab. Ludwika Żytkiewicz-Ostrowska;
  3. dr hab. Monika Krygier;
  4. dr Beata Marcinkowska;
  5. dr Grzegorz Kalinowski;
  6. prof. Małgorzata Siwek.
 3. Komisji ds. oceny kadry w bibliotece Akademii:
  1. dr hab. Sławomir Ćwiek, prof. nadzw.;
  2. dr Dominika Krogulska-Czekalska;
  3. dr Rafał Dobruchowski;
  4. dr Łukasz Sadowski;
  5. dr Michał Rybiński;
  6. dr hab. Wiesław Przyłuski.

Komisja do spraw statutu

 1. dr hab. Agata Stępień;
 2. dr Olga Podfilipska-Krysińska;
 3. dr hab. Przemysław Tomaszewski;
 4. dr Dariusz Ludwisiak;
 5. dr Marzena Łukaszuk;
 6. dr Marcin Mielczarek;
 7. mgr Beata Godlewska – sekretarz.

Komisja Etyki

 1. dr hab. Dariusz Kaca, prof. nadzw.;
 2. dr hab. Izabela Wyrwa;
 3. dr Beata Wawrzecka;
 4. dr hab. Marta Tomczyk;
 5. dr hab. Aleksandra Gieraga, prof. nadzw.;
 6. dr Przemysław Druszcz.

Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów

 1. dr hab. Łukasz Chmielewski, prof. nadzw.;
 2. dr hab. Małgorzata Czudak, prof. nadzw.;
 3. prof. Jolanta Wagner;
 4. dr hab. Rafał Sobiczewski;
 5. prof. Andrzej Grenda;
 6. dr hab. Janusz Czumaczenko, prof. nadzw.

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia:

dr Maciej Bohdanowicz

do góry