Struktura

WYKAZ WYDZIAŁÓW I PODPORZĄDKOWANYCH WYDZIAŁOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

WYDZIAŁ SZTUK PROJEKTOWYCH

INSTYTUT UBIORU

Pracownia Projektowania Ubioru I

Pracownia Projektowania Ubioru II

Pracownia Projektowania Ubioru III

Pracownia Projektowania Ubioru Dzianego

Pracownia Projektowania Obuwia i Galanterii Skórzanej

Pracownia Bielizny i Ubioru Rekreacyjnego

Pracownia Kształtowania Formy Ubioru

Pracownia Projektowania Ubioru Sportowego i Specjalistycznego

Pracownia Kostiumu Scenicznego i Filmowego

Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania

Warsztaty

INSTYTUT BIŻUTERII

Pracownia Projektowania Form Złotniczych

Pracownia Interdyscyplinarnych Działań Wizualnych

Pracownia Biżuterii

Pracownia Emalii

Pracownia Medalierstwa

Warsztaty

INSTYTUT TKANINY I DRUKU

Pracownia Tkaniny Dekoracyjnej

Pracownia Tkaniny Eksperymentalnej

Pracownia Obiektu do Wnętrz, Dywan i Gobelin

Mistrzowska Pracownia Tkaniny

Pracownia Propedeutyki Dywanu Przemysłowego

Pracownia Druku I

Pracownia Druku II

Pracownia Mediów Dekoracji Tkanin

Pracownia Tkaniny Unikatowej

Pracownia Papieru

Warsztaty

INSTYTUT WZORNICTWA

Pracownia Kreacji Artystycznej

Pracownia Projektowania Systemów Wzorniczych

Pracownia Rozwoju Nowego Produktu

Pracownia Ergonomii Projektowej

Pracownia Projektowania Produktu

Pracownia Modelowania Procesów Użytkowych

Pracownia Podstaw i Metodyki Projektowania

Pracownia Projektowania Interakcji

Pracownia Projektowania Informacji

Pracownia Projektowania Struktur Wizualnych

Pracownia Projektowania Społecznego

Pracownia Semiotyki Formy

Pracownia Projektowania Typografii Produktu

Pracownia Technik Prezentacyjnych

Pracownia Projektowania Zrównoważonego

INSTYTUT ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Pracownia Projektowania Przestrzeni dla Rozrywki i Rekreacji

Pracownia Projektowania Wnętrz Użyteczności Publicznej

Pracownia Projektowania Przestrzeni Publicznych i Struktur Wielkopowierzchniowych

Pracownia Projektowania Wnętrz Mieszkalnych

Projektowania Wnętrz Uniwersalnych

Pracownia Podstaw Projektowania Wnętrz Mieszkalnych

Pracownia Projektowania Przestrzeni i Obiektów Wirtualnych dla Gier

Pracownia Przestrzeni Performatywnych

Pracownia Działań Artystycznych dla Wnętrz i Krajobrazu

 

W ramach Instytutu Wzornictwa i Instytutu Architektury Wnętrz:

Warsztaty


WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH

INSTYTUT MALARSTWA I RYSUNKU

Katedra malarstwa

Pracownia Malarskich Transpozycji Widzenia

Pracownia Malarstwa Klasycznego

Pracownia Przestrzeni Eksperymentu Malarskiego

Pracownia Formy Malarskiej

Pracownia Obrazu

Pracownia Malarstwa Studyjnego

Pracownia Imperatywu Malarskiego

Pracownia Malarstwa, Inspiracje Rzeczywistością

Pracownia Semantyki Obrazu

Pracownia Malarstwa i Działań Interdyscyplinarnych

Pracownia Działań Malarskich w Przestrzeni Publicznej

Pracownia Technologii Malarstwa

Pracownia Doświadczeń Malarskich

Katedra Rysunku

Pracownia Rysunku Progresywnego

Pracownia Rysunku Realistycznego

Pracownia Rysunku i Technik Ilustracyjnych

Pracownia Form Rysunkowych

Pracownia Rysunku Użytkowego

Pracownia Podstaw i Autonomii Rysunku

Pracownia Konceptu Rysunkowego

Pracownia Rysunku. Od Studium do Eksperymentu

INSTYTUT RZEŹBY

Pracownia Obiektu Artystycznego

Pracownia Działań Interaktywnych i Site Specific

Pracownia Rzeźby Kameralnej

Pracownia Działań Przestrzennych w Architekturze

Pracownia Rzeźby i Działań w Przestrzeni Intermedialnej

Pracownia Rzeźby i Kreacji Przestrzeni

Pracownia Rzeźby Autonomicznej

Zakład propedeutyki rzeźby

Pracownia Podstaw Rzeźby
Warsztaty

INSTYTUT GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ

Pracownia Sitodruku

Pracownia Technik Cyfrowych

Pracownia Technik Drzeworytniczych i Książki Artystycznej

Pracownia Technik Litograficznych

Pracownia Technik Łączonych

Pracownia Technik Wklęsłodrukowych

Katedra Kompozycji:

Pracownia Obrazu Cyfrowego

Pracownia Obrazu w Przestrzeni

Pracownia Podstaw Kompozycji I

Pracownia Podstaw Kompozycji II

Pracownia Podstaw Kompozycji III

Pracownia Podstaw Kompozycji IV

Pracownia Kompozycji Intermedialnej

Pracownia Kompozycji

INSTYTUT PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO I INFORMACJI WIZUALNEJ

Pracownia Projektowania Plakatu

Pracownia Projektowania Grafiki Multimedialnej

Pracownia Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu

Pracownia Projektowania Grafiki Wydawniczej i Typografii Mediów Cyfrowych

Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej

Pracownia Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii

Pracownia Grafiki Ilustracyjnej

 

W ramach Instytutu Grafiki Artystycznej i Instytutu Projektowania Graficznego i Informacji Wizualnej:

Zakład Propedeutyki Grafiki:

Pracownia Podstaw Grafiki Warsztatowej

Pracownia Podstaw Mediów Cyfrowych

Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego

INSTYTUT FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Pracownia Fotografii i Działań Multimedialnych

Pracownia Fotografii – Relacje z Przestrzenią

Pracownia Obrazowania Fotograficznego

Pracownia Dokumentu Fotograficznego

Pracownia Multimediów

Pracownia Fotografii i Mediów Cyfrowych

Pracownia Audiosfery

Warsztaty

INSTYTUT ANIMACJI I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Pracownia Cyfrowej Edycji Obrazu

Pracownia Grafiki Animacyjnej

Pracownia Animowanych Struktur Wizualnych

Pracownia Filmu Animowanego

Pracownia Podstaw Animacji

Pracownia Animacji Lalkowej

Pracownia Dramaturgii Światła w Filmie, Teatrze i Telewizji

Pracownia Plastyki Obrazu Filmowego

Pracownia Realizacji Filmowej i Telewizyjnej

Pracownia Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmów

Pracownia Rysunku Koncepcyjnego i Storyboardu

Pracownia Scenografii

Pracownia Scenografii Filmowej

Katedra Edukacji Artystycznej:

Pracownia Praktyki i Teorii Koloru

Pracownia Projektów i Działań Rysunkowych

Pracownia Intermedialnych Działań na Płaszczyźnie

Pracownia Interpretacji Druku

Pracownia Intermedialnych Działań Edukacyjnych

Pracownia Intermediów

Warsztaty

ZAKŁAD TEORII I HISTORII SZTUKI

do góry