Konkursy zewnętrzne

  • plakat
    Filename: plakat.jpg
    Size: 455.85 KB
  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 128.26 KB

W imieniu organizatora – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – zapraszamy do wzięcia udziału w Sympozjum Rzeźby Współczesnej edycja II:2021. 

Termin sympozjum: 26 września – 10 października 2021 roku

Komisarz: dr Katarzyna Szarek

Temat: Siły natury
„Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu” (Heraklit).

Sympozjum Rzeźby Współczesnej to warsztaty rzeźbiarskie zorganizowane i przeprowadzone na terenie Centrum dla 10 artystów profesjonalnych i 10 młodych wolontariuszy-asystentów. Program sympozjum, oprócz warsztatów twórczych, będzie zawierał wykłady i dyskusje dotyczące ważnych wyzwań współczesnej kultury i sposobów konfrontowania się z nimi artystów rzeźbiarzy. Prelegentami będą zaproszeni wybitni specjaliści: artyści, architekci, urbaniści, krytycy i historycy sztuki, filozofowie, antropolodzy, wykładowcy studiów miejskich, aktywiści i użytkownicy przestrzeni publicznej oraz przedstawiciele samorządów odpowiedzialnych za organizacje i planowanie przestrzeni publicznej.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz podmiotów prywatnych.

OPEN CALL | Artyści 

Zapraszamy artystów do udziału w Sympozjum Rzeźby Współczesnej. Na podstawie weryfikacji złożonych projektów Centrum wyłoni uczestników spotkania. W ramach wydarzenia zrealizują oni autorskie, przestrzenne projekty na temat „Siły natury”. Dopuszczalne są wszystkie techniki i materiały rzeźbiarskie, które można konfrontować z naturą i eksponować w plenerze. Działania artystyczne uczestników będą realizowane w oparciu o zasoby techniczne CRP, we współpracy z pracownikami Centrum. W ramach podsumowania sympozjum odbędą się spotkania i dyskusje z zaproszonymi gośćmi, którzy w swoich zainteresowaniach i dokonaniach zajmują się percepcją i funkcjonowaniem rzeźby, ze studentami, artystami, kuratorami, historykami sztuki. Prezentacja dokonań uczestników, tez, postulatów i programów artystycznych odbędzie się w formie publikacji.

Więcej informacji: 

OPEN CALL | Wolontariusze – Asystenci 

Zapraszamy studentów ostatnich lat oraz absolwentów (do 2 lat po studiach) uczelni artystycznych do udziału w Sympozjum Rzeźby Współczesnej. Zakwalifikowane osoby będą miały okazję uczestniczyć w sympozjum w roli „wolontariuszy-asystentów” pomagających przy pracy wybitnym artystom rzeźbiarzom. W ramach wydarzenia będą mieli możliwość zaprezentowania własnej idei twórczej środowisku artystycznemu w tym kuratorom, edukatorom i kolekcjonerom. 

Więcej informacji: 

Termin składania aplikacji upływa 15 lipca 2021 roku.

do góry