Konkursy zewnętrzne

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 106.21 KB
  • plakat
    Filename: plakat.png
    Size: 471.26 KB

W imieniu organizatorów – Miejskiego Centrum Kultury w Tychach oraz Andrzeja Dziuby Prezydenta Miasta Tychy – zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie na wykonanie projektu graficznego muralu na ścianie Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego (ul. Harcerska 25, Tychy) .

Konkurs ma charakter otwarty.

Organizator nie określa zakresu tematycznego muralu, pozostawiając swobodę doboru tematyki artyście. Mile widziane jest, aby w projekcie znalazło się odniesienie do patrona szkoły Rafała Pomorskiego i jego twórczości artystycznej lub historii miasta, a przede wszystkim, aby tematyka była spójna z otoczeniem, w jakim powstanie dzieło. Ponadto tematyka muralu i przedstawione na nim treści powinny być odpowiednie dla osób niepełnoletnich.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 21 czerwca 2021 r.

Nagroda: 5 000 zł

Regulamin konkursu

do góry