Konkursy zewnętrzne

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 42.77 KB

W imieniu organizatora – Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim – serdecznie zapraszamy do udziału w VI Piotrkowskim Biennale Sztuki.

Wydarzenie jest konkursem otwartym, przeznaczonym dla artystów polskich zamieszkujących w kraju lub za granicą, adresowanym do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także artystów (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem.

Jury w składzie: Grzegorz Borkowski, Katarzyna Józefowicz, Elżbieta Banecka, Krzysztof Jurecki, Łukasz Głowacki i Andrzej Hoffman oceniać będzie prace z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, wideo, instalacja, obiekt, a także projekty intermedialne i multimedialne) związane z tematem tegorocznej edycji

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne:

Grand Prix – 15 000 zł

II Nagroda – 10 000 zł

III Nagroda – 5 000 zł

Nabór (aplikacja elektroniczna) trwa do 30 czerwca 2021 r.

Uwaga! Udział w biennale wymaga uiszczenia opłaty konkursowej.

do góry