Konkursy zewnętrzne

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 205 KB

W imieniu organizatora – Firmy CEWE Stiftung & Co. KGaA – zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „CEWE Photo Award 2021 – Our world is beautiful”.

Konkurs ma charakter otwarty.

Zdjęcia mogą być zgłaszane w dziesięciu kategoriach.

Nagrody:

nagroda główna: podróż o wartości 15 000 euro, sprzęt fotograficzny o wartości 7 500 euro oraz fotoprodukty CEWE o łącznej wartości 2 500 euro.

Pozostali zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają sprzęt fotograficzny o wartości 5 000 euro oraz fotoprodukty CEWE o wartości 2 500 euro. Na zdobywców miejsc od 11. do 30. czeka sprzęt fotograficzny o wartości 2 500 euro oraz fotoprodukty CEWE o wartości 1 000 euro każdy. Zdobywcy miejsc od 31. do 1000. otrzymają bony na fotoprodukty CEWE o wartości 100 euro.

Za każde zgłoszone zdjęcie CEWE przeznacza 10 eurocentów dla SOS Wioski Dziecięce.

Termin zgłoszeń upływa 31 maja 2021 roku.

do góry