Konkursy zewnętrzne

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 74.91 KB

W imieniu organizatorów – Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka – zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu Viral ART 2.0.

Konkurs skierowany jest do młodych artystów – studentów i absolwentów (z ostatnich trzech lat studiów) polskich uczelni wyższych. Absolwenci to osoby, które zrealizowały dyplom na studiach licencjackich bądź magisterskich w latach 2021, 2020 lub 2019.

Do konkursu można zgłaszać nienagradzane wcześniej prace/projekty zrealizowane we wszystkich rodzajach mediów i obszarach sztuki, np. performance, obiekt, instalacja, działanie multimedialne wykorzystujące nowe technologie, sztuki cyfrowe, wideo, rysunek, malarstwo, rzeźba itd.

Założeniem konkursu jest prezentacja prac konkursowych wskazanych przez jury podczas wystawy, która odbędzie się w dniach 29 maja – 30 czerwca 2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.

Laureaci trzech pierwszych miejsc zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi o wartości (brutto):

I miejsce – 7000 zł

II miejsce – 2000 zł

III miejsce – 1000 zł

Termin zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2021 r. o godz. 23:59.

do góry