Konkursy zewnętrzne

 • miniatura
  Filename: miniatura.png
  Size: 52.9 KB

W imieniu organizatora - Kancelarii Marszałek i Partnerzy-Adwokaci spółka partnerska - zapraszamy do udziału w konkursie na logo.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie oraz opracowanie projektu graficznego logo Kancelarii Marszałek i Partnerzy-Adwokaci, które będzie miało zastosowanie do celów promocyjnych, identyfikacyjnych, a także popularyzatorskich.

Ważne informacje:

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.03.2021 r.
 • W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia udziału w konkursie ukończyła 18. rok życia, stale zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jeden projekt. Prace mają być realizowane indywidualnie.
 • Zwycięskie logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 • Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 29.03.2021 r.

Nagrody:

 • Autor zwycięskiego projektu otrzyma 3 000 zł.
do góry