Konkursy zewnętrzne

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 118.79 KB
  • plakat
    Filename: plakat.jpg
    Size: 614.92 KB

Zapraszamy twórców i profesjonalistów z sektora kultury do udziału w drugiej edycji pilotażowego programu i-Portunus. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów mobilności osób indywidualnych i grup nieformalnych (grupy do 5 osób).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 16 lipca do 30 listopada 2021 r.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 3000 euro na osobę.

Aplikacje można składać do 15 kwietnia 2021 r.

do góry