Konkursy zewnętrzne

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 52.21 KB

Polski Komitet Olimpijski ogłasza kolejną edycję konkursu „Wawrzyn Olimpijski”. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2021 roku.

Zgłoszeni do konkursu mogą zostać twórcy dzieł odznaczających się wybitnymi walorami artystycznymi w następujących kategoriach: literatura (poezja, proza, reportaż literacki), muzyka, sztuki plastyczne (np. rzeźba, malarstwo), architektura (zrealizowane obiekty sportowe), film, fotografika.

Udział w konkursie mogą brać twórcy dzieł stworzonych w latach 2017-2020.

„Wawrzyn Olimpijski” to inicjatywa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ustanowiona jako wyraz uznania i szacunku dla polskich twórców kształtujących humanistyczne wartości sportu i jego wizerunek w społeczeństwie. Po raz pierwszy Wawrzyny Olimpijskie przyznane zostały w 1969 roku i uświetniły odbywającą się wówczas w Warszawie 68. Sesję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Jubileusz 50-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Nagrody przyznawane są w czteroletnich cyklach olimpijskich, w różnych dziedzinach twórczości. Wśród laureatów znajdują się przedstawiciele sztuk plastycznych, literaci, filmowcy, fotograficy, architekci, którzy za całokształt swojej twórczości lub konkretne dzieło otrzymują medal „Wawrzyn Olimpijski”, zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza Stanisława Sikorę.

Życzymy powodzenia!

do góry