Konkursy zewnętrzne

 • miniatura
  Filename: miniatura.jpg
  Size: 27.28 KB
 • plakat
  Filename: plakat.jpg
  Size: 75.01 KB

W imieniu organizatora – Katedry Grafiki na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – zapraszamy do udziału w XII Biennale Grafiki Studenckiej pod tytułem „Przeciwciała”.

Konkurs jest jednym z największych przeglądów sztuki graficznej młodych artystów w Polsce. Tytuł tegorocznej edycji - “Przeciwciała” odnosi się do roli krytycznej sztuki zaangażowanej w codzienność. XII edycja Biennale nawiązuje także w pośredni sposób do twórczości Magdaleny Abakanowicz, artystki poruszającej często w swoich realizacjach problematyką masowości i alienacji w kulturze.

Ważne informacje:

 • Udział w konkursie jest bezpłatny. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci wyższych uczelni plastycznych oraz dyplomanci z 2019 i 2020 roku.
 • Organizator przewiduje przyznanie głównej nagrody (Grand Prix) oraz nagród dodatkowych o łącznej puli 10 000 zł.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2021 roku.
 • Wystawa konkursowa rozpocznie się 5 marca w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.
do góry