Konkursy zewnętrzne

W imieniu organizatora – Prezydent Miasta Gdańska – zapraszamy do udziału w konkursie na projekt pomnika Ireny Jarockiej.

Konkurs jest otwartym konkursem rzeźbiarskim, skierowanym do artystów plastyków i studentów uczelni artystycznych, którzy posiadają doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji pomnika.

Termin składania prac konkursowych: 1 marca 2021 r. Decyduje data wpłynięcia pracy do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Nagroda:

  • Autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony do zawarcia umowy z Fundacją Ireny Jarockiej na realizację pomnika z własnych materiałów, za co otrzyma od Fundacji Ireny Jarockiej wynagrodzenie w wysokości do 150 000 zł brutto.
  • Przewidziane są trzy nagrody w łącznej wysokości do 15 000 zł brutto, płatne ze środków Organizatora.
do góry