Konkursy zewnętrzne

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 80.97 KB

W imieniu organizatora – Mazowieckiego Instytutu Kultury – zapraszamy do wzięcia udziału w open call w ramach projektu RELACJE ONLINE.

Projekt ten jest kierowany do twórców posługujących się technologią nowych mediów, m.in. do profesjonalnych artystów i studentów z kręgu sztuki mediów, projektantów gier i programistów, muzyków eksperymentalnych wykorzystujących nowe technologie, performerów działających w środowisku cyfrowym, animatorów kultury wykorzystujących w swoich działaniach internet.

Celem open call jest wyłonienie zwycięzcy, tj. twórcy lub grupy twórców, która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie RELACJE ONLINE, w ramach którego planowane jest zrealizowanie w 2021 r. wirtualnego, interaktywnego projektu artystycznego w oparciu o zgłoszoną koncepcję Projektu Artystycznego, oscylującego wokół trzech haseł: RELACJA – KOMUNIKACJA – EMPATIA.

Termin zgłoszeń upływa 31 października 2020 r.
Wyniki open call zostaną ogłoszone do 16 listopada 2020 r.

Nagroda: w przypadku zawarcia umowy, której przedmiotem będzie przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji na korzystanie przez Organizatora z koncepcji Projektu Artystycznego, Organizator zapłaci na rzecz twórcy lub grupy twórców honorarium artystyczne w wysokości 8 000 zł brutto.

Więcej informacji:

do góry