Konkursy zewnętrzne

  • miniatura
    Filename: miniatura.jpg
    Size: 75.35 KB

Zapraszamy do udziału w 3. Międzynarodowym Triennale Rysunku Studentów, organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach.

Organizowany już po raz trzeci przez Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, Międzynarodowy Przegląd Rysunku staje się kluczową prezentacją tej dyscypliny, potwierdzając jej naczelne miejsce w edukacji artystycznej. W poprzednich edycjach konkurs ukazał wielki potencjał drzemiący w medium, ujawnił możliwości przełamywania swego terytorium i odkrywania nowych terenów. Zakres tematyczny prac i bogactwo stylistyk przełamywały tradycje akademickie, poszukując rysunku wyzwolonego z obciążeń, idącego własnym tropem.

Taki obraz rysunku zdecydowanie broni jego kluczowej funkcji, jaką jest podstawa doświadczania twórczego, zwłaszcza w programach uczelni artystycznych. Jest gwarantem swobodnego, autentycznego rozwoju młodych artystów w poszukiwaniu własnego języka, w konstruowaniu własnej tożsamości artystycznej, wolnej od uzależnień i głosów z zewnątrz.

Założenia

  1. W konkursie mogą brać udział studenci Wyższych Szkół Artystycznych z Polski i z zagranicy.
  2. Kwalifikacji prac na wystawę będą podlegać manualne dzieła rysunkowe, wykonane w technice dowolnej na cienkim podłożu (papier, folia...), których dłuższy bok nie przekracza 140 cm. Prace na twardych podkładach (płyta, deska, blejtram, szkło..), jak i rysunki oprawione w szyby nie będą kwalifikowane. Organizator nie dopuszcza do konkursu prac wykonanych technikami komputerowymi.
  3. Każdy uczestnik może nadesłać do trzech prac powstałych w trakcie studiów, w uczelni bądź poza nią, w latach 2018 – 2019. W konkursie mogą brać udział również absolwenci – dyplomanci z 2019 roku.
  4. Kwalifikacja prac do konkursu ma charakter dwustopniowy.

Organizatorzy przewidują w konkursie nagrody finansowe:

GRAND PRIX – 10000 zł,
I Nagroda – 5000 zł,
II Nagroda – 3000 zł,
III Nagroda – 2000 zł
oraz wyróżnienia honorowe.

Formularz rejestracji on-line będzie dostępny do 31. 12. 2019

Link do rejestracji

asp.katowice.pl

Regulamin i zgłoszenie

do góry
Poprzednia wersja strony ASP