Komunikaty wyborcze

Komunikaty wyborcze

  • miniatura
    Filename: wybory2020.jpg
    Size: 112.94 KB

Na posiedzeniu w dniu 19.06.2020 r. Komisja Wyborcza Akademii podjęła uchwałę umożliwiającą realizowanie w ramach Wydziału Sztuk Projektowych , biernego prawa wyborczego w wyborach do Senatu i Kolegium Elektorów Akademii przez nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż określone w pkt 1) § 6 Regulaminu Wyborczego, zatrudnionych poza wydziałami.

do góry