Kalendarz wyborów na kadencję 2020–2024

0

Komunikaty wyborcze

  • miniatura
    Filename: MINIATURA.jpg
    Size: 112.94 KB

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu, które odbyło się 29 maja 2020 r. zostało zatwierdzone Kalendarium Wyborcze oraz Regulamin Wyborczy dotyczące wyborów na kadencję 2020–2024.

dr Przemysław Druszcz 
Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii 

Kalendarz wyborów na kadencję 2020–2024
zgłoszony pod głosowanie Senatu w dniu 29.05.2020.

Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. ustaliła następujący kalendarz wyborów na kadencję 2020–2024

29.05.2020 – zatwierdzenie regulaminu i kalendarium wyborów przez Senat. 

29.05.2020 – ogłoszenie regulaminu i kalendarium wyborów.

do góry