Kalendarz wyborów na kadencję 2020–2024

Komunikaty wyborcze

  • miniatura
    Filename: MINIATURA.jpg
    Size: 112.94 KB

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu, które odbyło się 29 maja 2020 r. zostało zatwierdzone Kalendarium Wyborcze oraz Regulamin Wyborczy dotyczące wyborów na kadencję 2020–2024.

dr Przemysław Druszcz 
Przewodniczący Komisji Wyborczej Akademii 

Kalendarz wyborów na kadencję 2020–2024
zgłoszony pod głosowanie Senatu w dniu 29.05.2020.

Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. ustaliła następujący kalendarz wyborów na kadencję 2020–2024

29.05.2020 – zatwierdzenie regulaminu i kalendarium wyborów przez Senat. 

29.05.2020 – ogłoszenie regulaminu i kalendarium wyborów.

22–24 CZERWCA 2020 r. – Zgłaszanie kandydatów do Kolegium Elektorów Akademii.

Zgłaszanie do Komisji Wyborczej Akademii kandydatów do Kolegium Elektorów Akademii oraz kandydatów 
na senatorów odbędzie się w holu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi przy ulicy ul. Wojska Polskiego 121 w dniach:

22 czerwca – godz.10.00 – 14.00
23 czerwca – godz.10.00 – 14.00
24 czerwca – godz.10.00 – 14.00

26 CZERWCA 2020 r.
Zebrania wyborcze w celu wyboru Kolegium Elektorów Akademii

Profesorowie – Hol ASP (gmach główny)

 I  termin: godz. 11.00
II termin: godz. 11.15

Pracownicy administracji – Hol Centrum Promocji Mody

I  termin: godz. 11.00
II termin: godz. 11.15

Profesorowie uczelni – Hol ASP (gmach główny)

I  termin: 13.00
II termin: 13.15

Pozostali nauczyciele akademiccy – Hol Centrum Promocji Mody

I  termin: 13.00
II termin: 13.15

Studenci Wydziału Sztuk Pięknych – Hol Centrum Promocji Mody

I  termin: godz. 15.00
II termin: godz. 15.15 

Studenci Wydziału Sztuk Projektowych – Hol ASP (gmach główny)

I  termin: godz. 15.00
II termin: godz. 15.15  

Doktoranci - Hol Centrum Promocji Mody

I  termin: godz. 16.00
II termin: godz. 16.15


30 CZERWCA 2020 r.
dodatkowe wybory do Kolegium Elektorów Akademii
(termin dodatkowy na wypadek nie obsadzenia w pierwszych terminach wyborczych)

Zebrania wyborcze w poszczególnych grupach odbędą się jak poniżej:

Profesorowie  hol ASP

termin I   godz.10.00
termin II  godz.10.15   

Profesorowie uczelni – hol CPM 

termin I   godz.12.00   
termin II  godz.12.15

Studenci Wydziału Sztuk Pięknych – hol CPM

termin I   godz.10.00   
termin II  godz.10.15 

Pozostali nauczyciele akademiccy – hol ASP

termin I  godz.12.00   
termin II  godz.12.15   

04-05 SIERPNIA 2020 r. – Cisza wyborcza

05 SIERPNIA 2020 r. – Zebranie elektorów w celu wyboru rektora

I termin
II termin

Miejsce wskazane zostanie elektorom przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

05 SIERPNIA 2020 r. – Ogłoszenie wyników głosowania na rektora ASP w Łodzi

21 SIERPNIA 2020 r. – Termin dodatkowy na wypadek nie wybrania rektora w pierwszych terminach wyborczych.

22–24 CZERWCA 2020 r. Zgłaszanie kandydatów na senatorów.

Miejsce, termin i godzina wskazana zostanie uczestnikom studiów przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

26 CZERWCA 2020 r.
Zebrania wyborcze w celu wyboru Senatorów ASP

Profesorowie – Hol ASP (gmach główny)

I  termin: godz. 11.00
II termin: godz. 11.15

Pracownicy administracji – Hol Centrum Promocji Mody

I  termin: godz. 11.00
II termin: godz. 11.15

Profesorowie uczelni – Hol ASP (gmach główny)

I  termin: 13.00
II termin: 13.15

Pozostali nauczyciele akademiccy – Hol Centrum Promocji Mody

I  termin: 13.00
II termin: 13.15

Studenci Wydziału Sztuk Pięknych – Hol Centrum Promocji Mody

I  termin: godz. 15.00
II termin: godz. 15.15 

Studenci Wydziału Sztuk Projektowych – Hol ASP (gmach główny)

I  termin: godz. 15.00
II termin: godz. 15.15  

Doktoranci - Hol Centrum Promocji Mody

I  termin: godz. 16.00
II termin: godz. 16.15


30 CZERWCA 2020 r.

Termin dodatkowy na wypadek nie obsadzenia w pierwszych terminach wyborczych.

Profesorowie  hol ASP

termin I   godz.10.00
termin II  godz.10.15   

Profesorowie uczelni – hol CPM 

termin I   godz.12.00   
termin II  godz.12.15

Studenci Wydziału Sztuk Pięknych – hol CPM

termin I   godz.10.00   
termin II  godz.10.15 

Pozostali nauczyciele akademiccy – hol ASP

termin I  godz.12.00   
termin II  godz.12.15   

30 CZERWCA 2020 r. – Ogłoszenie wyników głosowania na przedstawicieli do Senatu

17 SIERPNIA 2020 r. – Zgłaszanie kandydatur na członków Rady ds. stopni

Procedura zgłaszania kandydatur wskazana zostanie dyrektorom instytutów przez Komisję Wyborczą Akademii w komunikacie wyborczym.

20 SIERPNIA 2020 r. – Powołanie przez Senat członków Rady ds. stopni

20 SIERPNIA 2020 r. – Ogłoszenie składu osobowego Rady ds. stopni 

do góry