Jakość kształcenia

Zarządzenie Rektora nr 42/2019

Wprowadzenie procedury antyplagiatowej dotyczącej weryfikacji pisemnych prac dyplomowych studentów licencjackich i magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi dotycząca weryfikacji pisemnych prac dyplomowych studentów studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała nr 59/17 z dnia 29.05.2017 r.

Wytyczne w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcających


Uchwała nr 58/17 z dnia 29.05.2017 r.

Wytyczne w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów wyższych, na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia


Uchwała nr 31/17 z dnia 18.01.2017 r.

Określenie zakładanych efektów kształcenia dla kierunku i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Malarstwa i Rysunku


Uchwała nr 157/16 z dnia 25.02.2016 r.

Zmiana uchwały nr 32/13/k12-16 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – dla kierunku tkanina i ubiór na Wydziale Tkaniny i Ubioru.


Uchwała nr 155/15 z dnia 25.01.2016 r.

Wytyczne w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcających.


Uchwała nr 154/15 z dnia 25.01.2016 r.

Wytyczne w zakresie tworzenia programów kształcenia dla studiów wyższych, na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia.


Uchwała nr 153/15 z dnia 25.01.2016 r.

Zmiana uchwały nr 32/13/k12-16 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunków i poziomów kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuk Wizualnych.


Zarządzenie Rektora nr 1/2016

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia.


Zarządzenie Rektora nr 47/2015

Wprowadzenie ogólnouczelnianej procedury weryfikacji efektów kształcenia.


Zarządzenie Rektora nr 23/2015

Zasady i tryb opracowania i przeprowadzenia ankiet ewaluacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Uchwała nr 126/15 z dnia 30.03.2015 r.

Określenie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.


Uchwała nr 121/15 z dnia 05.03.2015 r.

Określenie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.


Uchwała nr 115/15 z dnia 06.02.2015 r. zmieniająca uchwałę nr 105/14/ z dnia 15.04. 2014

Utworzenie kierunku rzeźba na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych oraz określenia zakładanych dla kierunku rzeźba o profilu praktycznym efektów Krajowych Ram Kwalifikacji.


Uchwała nr 114/15 z dnia 06.02.2015 r.

Zatwierdzenie zakładanych efektów kształcenia na dla studiów stacjonarnych I stopnia 6. semestralnych, kierunek wzornictwo oraz II stopnia 4. semestralnych, kierunek wzornictwo dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.


Uchwała nr 105/14 z dnia 15.12.2014 r.

Utworzenie kierunku rzeźba na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Rzeźby i Działań Interaktywnych oraz określenia zakładanych dla kierunku rzeźba o profilu praktycznym efektów Krajowych Ram Kwalifikacji.


Uchwała nr 35/13 z dnia 15.04.2013 r.

Zasady przeprowadzania i sposoby wykorzystania oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych w Akademi Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.


Zarządzenie Rektora nr 16/2013

Zasady i tryb opracowania i przeprowadzenia ankiet ewaluacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi


Uchwała Senatu ASP nr 32/13 z dnia 15.04.2013 r.

Określanie zakładanych efektów kształcenia kierunków i poziomy kształcenia dostosowanych do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego

Opis zakładanych efektów kształcenia – załączniki do Uchwały:

Załącznik nr 1 – Wydział Grafiki i Malarstwa | kierunek: malarstwo
Załącznik nr 2 – Wydział Grafiki i Malarstwa | kierunek: grafika
Załącznik nr 3 – Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz | kierunek: wzornictwo
Załącznik nr 4 – Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz | kierunek: architektura wnętrz
Załącznik nr 5 – Wydział Sztuk Wizualnych | kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Załącznik nr 6 – Wydział Tkaniny i Ubioru | kierunek: tkanina i ubiór


Zarządzenie Rektora nr 13/2013

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia

do góry
Poprzednia wersja strony ASP