Artykuły

Prowadzący:

dr hab. Tomasz Edelman, ad.

Typ studiów:

stacjonarne I stopnia

Pracownia czynna:

wtorek (16.15-18.30)
piątek (17.30-20.30)

Nr sali: 302

Charakterystyka:

Pracownia w ogólnym zarysie jest miejscem, gdzie studenci II i III roku na początku poznają podstawy budowy narracji filmowej to znaczy wielkość planów filmowych jako podstawa języka filmowego , montaż filmowy co stanowi istotny kreatywny wkład w finalne dzieło filmowe i jest bezpośrednio związany ze zdjęciami i reżyserią . W pracowni wykonywane są ćwiczenia zbiorowe kamerą cyfrową którą staram się aby dla studentów stała się nowym narzędziem w rękach młodych ludzi kształcących się w różnych dziedzinach plastycznych . Realizacja filmowych etiud indywidualnych to podstawa zaliczenia przedmiotu .Pracownia Realizacji Filmowej i telewizyjnej współpracuje z pracowniami Animacji i Pracowni Scenografii i Kostiumu przy realizacji prac praktycznych jako aneksów do dyplomów licencjackich.

do góry